Ograniczenie zasady 10h - stanowisko Rady OZE Konfederacji Lewiatan

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przedstawiła stanowisko dotyczące ograniczenia „zasady 10h", wprowadzonej ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 654).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/46/21/DG/2020