Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacji Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/57/29/81/DG/2020