Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Konfederacja Lewiatan ze zdziwieniem przyjęła fakt opracowywania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, którego celem jest wprowadzenie zasad tak głęboko ingerujących w konstytucyjną zasadę prowadzenia działalności gospodarczej.

W latach 90 XX wieku, kiedy opracowywano nowe zasady prowadzenia działalności aptecznej zdecydowano uwolnić ten rynek i pozwolić, aby prowadzenie apteki było możliwe również przez osoby niemające wykształcenia farmaceutycznego. Niemniej jednak wprowadzono warunek, że w aptece musi być zatrudniony kierownik apteki - farmaceuta.

W ten sposób państwo zabezpieczyło pacjentów i zagwarantowało, że to farmaceuta nadal będzie odpowiadał za działalność merytoryczną apteki.

Zaprezentowany na Parlamentarnym Zespole ds. regulacji rynku farmaceutycznego projekt ustawy (datowany na dzień 20 października 2016 r.) zupełnie przeczy ww. zasadom.

Zgodnie z propozycją tylko farmaceuta będzie mógł być właścicielem apteki. Do tego wprowadza się gwarancje mające jedynie na celu zabezpieczenie komfortu pracy aptekarza, zapominając zupełnie o celu, jakim jest dobro pacjenta (konsumenta).

W kraju opartym na wolności wyboru to pacjent powinien móc wybierać, gdzie ma się zaopatrywać w leki.

 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji należy wskazać, co następuje.

1.      Wprowadzenie nowego art. 37ao1 wprowadza niedopuszczalny zakaz dysponowania przedsiębiorcy swoim majątkiem.

2.      Niezrozumiała jest norma określona w dodawanym do art. 99 ust. 3a, która wskazuje, że możliwe jest posiadanie maksymalnie 4 aptek. Skoro celem jest wprowadzenie zasady „apteka dla aptekarza" jedynym słusznym krokiem jest wprowadzenie możliwości posiadania wyłącznie 1 apteki. W proponowany sposób z niewiadomych powodów preferuje się mikro- przedsiębiorców bez wyjaśnienia jakie przesłanki przemawiają za określeniem takiej a nie innej liczby.

3.      Nie można zgodzić się z propozycjami określającymi warunki demograficzne i geograficzne posiadania aptek, które w żaden sposób nie korespondują z mapą potrzeb pacjentów.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że z uzasadnienia w żaden sposób nie wynika jakie dobro („powszechnie uznawane wartości") podlegają ochronie. Z analizy dokumentu wnika bowiem, ze jedynym chronionym dobrem ma być farmaceuta - właściciel i gwarancja jego warunków pracy.

W żaden sposób projektowane zmiany nie wpłyną na dostępność leków w Polsce, ani na zachęcanie do zakładania aptek w mniejszych skupiskach. Dodatkowo rynek zostanie na wiele lat zamknięty dla wszystkich, również dla farmaceutów, którzy poprzez zakazy demograficzne i geograficzne nie będą mogli rozpocząć swojej działalności.

Oceniając projekt Konfederacja Lewiatan negatywnie odnosi się do proponowanych zmian i stoi na stanowisku, że istnieje pole do dyskusji, jak można byłoby skutecznie uregulować rynek umożliwiając dobrą koegzystencję zarówno małych przedsiębiorców, jak i dużych.

 

Stanowisko z dnia 28 października 2016 r.,

KL/446/224/DB/2016