Prawo Farmaceutyczne - stanowisko Lewiatana w sprawie projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne (wersja z dnia 4 stycznia br.).

Zakres uwag:

1. Wprowadzenie możliwości umieszczenia ATD na lekach OTC
2. Zawężony zakres możliwości zawarcia umowy przechowywania i dystrybucji z hurtownią farmaceutyczną
3. Problem przechowywania próbek a treść przepisu art. 77a ust. 1
4. Niewystarczający termin na przekazanie kopii umowy do GIF
5. Potrzeba doprecyzowania pojęcia „wyznaczonego hurtownika/dystrybutora"
6. Kwestia leków objętych rezerwami strategicznymi
7. Bezpodstawnie wysoka kara i brak okresu przejściowego
8. Brak uregulowania postępowania w przypadku sfałszowania
9. Potrzeba wydania komunikatu
10.Termin wejścia w życie ustawy

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/35/14/82/KK/2019