Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (UD374)

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 374).

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/357/164/1907/DB/2018