Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan będzie wspierała wszelkie inicjatywy, które mają na celu zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi. Doceniamy intencję stworzenia regulacji dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych i pozytywnie odnosimy się do głównego celu projektu. Uważamy jednak, że wprowadzone w nim zmiany są niewystarczające, a przewidziane regulacje dalece krzywdzące dla podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku farmaceutycznym.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/178/131/KO/2021