Przetwarzanie danych osobowych - wiek dziecka

W nawiązaniu do toczących się obecnie na poziomie rządowym prac nad zmianami projektu ustawy o ochronie danych osobowych, zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Konfederacja Lewiatan pragnie przedstawić stanowisko w sprawie najnowszych, zaproponowanych w projekcie zmian prawnych.


Nasze zaniepokojenie budzi zmiana z 13 na 16 lat granicy wieku dziecka, któremu, za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, mogą być bezpośrednio oferowane usługi świadczone drogą elektroniczną. O ile ustawodawca krajowy, zgodnie z wymogami RODO, ma swobodę w zakresie ustalania wieku dziecka (na poziomie odpowiednio 13 albo 16 lat), o tyle nagła zmiana przepisu, na tak zaawansowanym etapie prac nad projektem ustawy, może w znaczącym sposób skomplikować, jeśli nie utrudnić proces przygotowań do zapewnienia zgodności z RODO w wielu przedsiębiorstwach działających na polskim rynku.

Konfederacja Lewiatan w pełni podziela zdanie IAB Polska (przedstawione w piśmie z dnia 8 marca br. ) na temat planowanej zmiany, wskazując na to, że jest ona nieuzasadniona z punktu widzenia innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (m.in. art. 15 i n. Kodeksu Cywilnego). Propozycja modyfikacji wieku dziecka może w znacznym stopniu ograniczyć samodzielność dzieci w zakresie możliwości podejmowania działań w sieci, m.in. możliwości rejestracji na stronach internetowych czy instalowania aplikacji.

W związku z powyższym Konfederacja Lewiatan postuluje obniżyć granicę wieku, poniżej której wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, do lat 13. Apelujemy o uwzględnienie tej uwagi na dalszych etapach prac legislacyjnych nad projektem ustawy.


 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/ /AM/2018