Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego

W nawiązaniu do trwających obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, Konfederacja Lewiatan przedkstawiła uwagi do projektu.

Pobierz stanowisko >>


Konfederacja Lewiatan, KL/364/169/AM/2018