Motoryzacja-Przemysł-Nauka

26 listopada 2014 roku w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki  zgromadziło się środowisko branży motoryzacyjnej na drugiej Konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka" z udziałem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz Pani Minister Grażyny Henclewskiej.

Spotkanie posłużyło do prezentacji potencjału branży automotive oraz dyskusji wokół podpisanego 23 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki porozumienia na rzecz ustanowienia sektorowego programu  „INNOMOTO" dla branży motoryzacyjnej.

W dyskusji panelowej  uczestniczył Wiceprezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Paweł Wideł, członek Komitetu Sterującego programu INNOMOTO, który podkreślił, iż samo stworzenie programu wsparcia B+R nie spowoduje reakcji w postaci wzrostu innowacyjności i genialnego wynalazku na miarę świata. Innowacyjności się nie dekretuje! W trakcie panelu wiceprezes stwierdził, że „w naszym kraju, przeznaczamy zaledwie 0,87% PKB na B+R. Jesteśmy w ogonie państw Unii Europejskiej". Dokonując podsumowania, wiceprezes podkreślił, iż „sektor motoryzacji jest w Polsce wyspą innowacji, wartości dodanej i jakościowych miejsc pracy, skłaniając się coraz bardziej do tezy, że w Polsce i u naszych środkowoeuropejskich sąsiadów stworzył się oddolnie klaster, który napędza rozwój branży. Tak znaczący klaster będzie musiał stworzyć zaplecze innowacyjne, dwutorowo, poprzez innowacje wielkich firm skłonionych do inwestycji w Polsce - krok po kroku, w trudnym procesie pozyskiwania innowacyjnych inwestycji z central korporacji oraz innowacja mniejszych firm, dostawców, często lokalnych, którzy będą musieli być innowacyjni, żeby przeżyć ciśnienie gigantów na obniżenie kosztów przy utrzymaniu i podniesieniu jakości."

Uczestnicy spotkania podkreślali, iż w Polsce jest duża baza przedsiębiorców w sektorze motoryzacyjnym, znacząca ilość ośrodków badawczo-rozwojowych, rozwinięta baza naukowa, natomiast w mediach o sektorze motoryzacyjnym przeważnie wspomina się jedynie w kontekście inwestycji w fabryki i linie produkcyjne. W tym kontekście, sporą szansą na specjalizację Polski w zakresie B+R w branży motoryzacyjnej jest właśnie program INNOMOTO, który oferuje wsparcie na poziomie 1,5 mld zł na inwestycje badawczo-rozwojowo-innowacyjne w podziale 50/50 ze strony budżetu państwa oraz sektora prywatnego. Przedstawicielka NCBiR poinformowała, iż do końca stycznia powinien zakończyć się etap oceny merytorycznej złożonego projektu INNOMOTO. W drugim kwartale zaś przyszłego roku powinna być znana informacja na temat wyłonienia projektów do realizacji.

Wicepremier Piechociński w swym wystąpieniu zaś podkreślił - zależy nam na tym, aby przemysł korzystał z potencjału polskich instytutów badawczych i ośrodków naukowo-rozwojowych, dzięki czemu możliwa będzie realizacja innowacyjnych projektów wypracowanych przez rodzimych specjalistów.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji :

http://www.mg.gov.pl/node/22268

Polecamy także Państwa uwadze publikacje na temat branży motoryzacyjnej, a w szczególności artykuł Prezes Krystyny Boczkowskiej poświęcony szkolnictwu zawodowemu, który został opublikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki w ramach Dni Motoryzacji.