Podatek akcyzowy w zależności od pojemności silnika - uwagi

Uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, przygotowane przez firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, będącym członkiem Konfederacji Lewiatan.

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, skupiający największych producentów motoryzacyjnych w Polsce, z zadowoleniem przyjął przedstawiony projekt ustawy. Po dokonaniu analizy i wewnętrznych konsultacjach Związek: 

·         zróżnicowanie stawki akcyzy, niższej dla samochodów spełniających najnowsze normy emisji spalin mających silniki o małej pojemności a zwiększonej gradacyjnie w przypadku silników o wyższej pojemności i niższych normach emisji - popiera w całej rozciągłości.

·         także pozytywnie ocenia projekt z uwagi na:

o   ograniczenie możliwości zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania właściwego opodatkowania,

o   wpływ na poprawę stanu środowiska,

o   wpływ na poprawę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa samochodów poruszających się po polskich drogach.

Jednak z zaskoczeniem przyjęto objęcie akcyzą samochodów dostawczych o ładowności do 3,5 tony a w tym w szczególności dysproporcje w stawkach podatku akcyzowego w zależności od pojemności silnika i tak dla samochodów spełniających najwyższą normę Euro 6 wynosi:

·         przy pojemności 1500-1999 cm3 - 1950 zł,

·         przy pojemności 2000-2499 cm3 - 9000 zł, co oznacza przyrost o 362% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

·         przy pojemności 2500-2999 cm3 - 14.000 zł, co oznacza przyrost o 56 % w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

·         przy pojemności 3000-3499 cm3 - 20.000 zł, co oznacza przyrost o 43% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

·         przy pojemności 3500-3999 cm3 - 27.000 zł, co oznacza przyrost o 35% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,


Różnica 7050 zł dla samochodów dostawczych pomiędzy przedziałami pojemności 1500- 2000 cm3 oraz pomiędzy 2000-2500 cm3 jest niemożliwa do zaakceptowania, gdyż z użytkowego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy między tymi pojazdami. Większość producentów sprzedaje na rynku polskim samochody dostawcze z silnikami powyżej 2000 cm3. Wprowadzenie zróżnicowanej stawki akcyzy będzie prowadziło do ich drastycznej dyskryminacji w stosunku do producentów, którzy sprzedają pojazdy o znacznie niższej pojemności silników, najczęściej oscylującej wokół pojemności 1990 cm3.. Jeżeli nie jest możliwe całkowite wyłączenie z opodatkowania pojazdów dostawczych - co uzasadnione byłoby gospodarczo, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw - związek proponuje jednolitą stawkę akcyzy dla samochodów dostawczych.