Podpisano listy intencyjne ws. rozwoju elektromobilności

Przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej.


20 lutego br. listy intencyjne w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy. Inicjatywę objął swoimi auspicjami Związek Miast Polskich. 

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę, która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce.

Zdaniem Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych elektromobilność jest niezwykle ważną częścią działań na rzecz zmniejszenia wpływu mobilności społeczeństwa na środowisko.

- Projekt wsparcia produkcji i zakupów autobusów elektrycznych w naszym kraju jest dużą szansą na zdobycie wiodącego miejsca na powstającym dopiero rynku. Mamy w tym obszarze zarówno producentów mających realny potencjał pozwalający na odegranie roli liderów w tym segmencie rynku, jak i duże zainteresowanie ze strony polskich miast. Umiejętne wsparcie strony podażowej i popytowej powinno zakończyć się sukcesem strategii na rzecz elektromobilności w Polsce - komentuje Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

- Co szczególnie cieszy, to fakt, że porozumienie zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcami z 41 polskich miast i gmin, reprezentujących niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce. Świadczy to o szerokim zainteresowaniu i poparciu dla idei wdrożenia w Polsce publicznego transportu nisko- i zeroemisyjnego - dodaje.

Równocześnie Związek zwraca uwagę na fakt, że i w tym przypadku musimy pamiętać o zasadzie neutralności technologicznej i wspierając autobusy elektryczne nie możemy zaprzepaścić szans oferowanych przez konkurencyjny napęd silników autobusowych na CNG czy LNG. Te napędy pozwalają w znaczny sposób zwiększyć zasięg pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Pojazdy napędzane gazem ziemnym emitują mniej CO2, są cichsze oraz bardziej ekonomiczne niż ich odpowiedniki z silnikami wysokoprężnymi. Technologia gazowa z racji niższej emisji zanieczyszczeń może stanowić doskonały etap przejściowy w drodze do elektryfikacji transportu drogowego. Powinniśmy też zwrócić uwagę na 100% biopaliwa (FAME lub HVO), źródło napędu szczególnie popularne w krajach skandynawskich, znanych ze swojej szczególnej troski o środowisko naturalne.

 

***

Podpisane w Ministerstwie Rozwoju listy intencyjne pomiędzy stroną rządową, a samorządami, poza kwestią zwiększania udziału elektrycznych autobusów w taborze komunikacji zbiorowej, obejmują też inne obszary współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności w Polsce. Chodzi między innymi o zaplanowanie i zbudowanie infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych, wspólny udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce, czy przygotowanie księgi dobrych praktyk przy wprowadzaniu w polskich samorządach elektrycznego transportu miejskiego i samochodowego. Samorządy włączą się również w konsultacje projektu ustawy o elektromobilności, która ma stanowić konstytucję dla tworzącego się dopiero rynku.

Program Rozwoju Elektromobilności

Cele Programu Rozwoju Elektromobilności zostały określone w Planie Rozwoju Elektromobilności przygotowanym przez Ministerstwo Energii. Plan proponuje działania, które doprowadzą do:

·         upowszechnienia infrastruktury ładowania i pojazdów elektrycznych na polskich drogach;

·         rozwoju przemysłu elektromobilności oraz

·         stabilizacji sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które różnicować będzie poziom rozwoju rynku i wymagana w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie.


Program e-Bus

Istotną rolę w programie Elektromobilności odgrywa Polski Fundusz Rozwoju. PFR kieruje realizacją Programu e-Bus. Ma on na celu budowę ekosystemu, który przyczyni się do powstania polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld złotych rocznie i tworzącego ok. 5 tysięcy nowych miejsc pracy. Będzie także impulsem dla „skoku cywilizacyjnego" opartego na rozwiązaniach przemysłu 4.0. Zamiarem jest stworzenie autobusu elektrycznego składającego się w głównej mierze z polskich komponentów, dostępnego cenowo, efektywnego w eksploatacji i dojrzałego technologicznie. Aspiracją programu jest docelowa sprzedaż autobusów elektrycznych na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie oraz zbudowanie mocnej pozycji eksportowej do 2025 roku.

W ramach programu Elektromobilność uruchamianych jest szereg inicjatyw konkursowych dedykowanych programowi. Jedną z nich jest ogłoszony 25 stycznia 2017 r. przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina Program Bezemisyjny Transport Publiczny. To jeden z elementów działań w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero - i niskoemisyjnych, realizowanych przez współpracujące ze sobą ministerstwa rozwoju, energii, nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska.

Na początku lutego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła również konkurs z Programu Inteligentny Rozwoju - Badania na rynek. Jeden z naborów jest skierowany wyłącznie do firm z sektora elektromobilności. Przedsiębiorcy mogą starać się o 50 mln zł na uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług.

Dodatkowo, dzięki 1,5 mld zł z Programu Polska Wschodnia Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów otrzymały szanse na realizację 14 inwestycji rozwijających ekologiczną komunikację miejską, wartych łącznie 2,1 mld zł. Wnioski o dofinansowanie wszystkich projektów zostały już złożone. Pierwszą umowę o dofinansowanie podpisał Olsztyn.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, źródła własne