Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów - stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy

Konfederacja Lewiatan przekazała propozycję poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 71).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/87/45/AG/2020