Gaz z łupków: powrót do dialogu

Jest szansa na szybkie zakończenie prac nad nowymi regulacjami, które przyspieszą poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu łupkowego i nie tylko - uważają firmy skupione w Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW), Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (PZPPW), Konfederacji Lewiatan i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego (SITPNiG).

- Porozumienie w sprawie przepisów łupkowych jest już na wyciągnięcie ręki. Biznes poszukiwawczo-wydobywczy jest zadowolony z ostatniego spotkania ze Sławomirem Brodzińskim, głównym geologiem kraju. Proponowane do niedawna regulacje, odstraszały inwestorów, zamiast ich przyciągać. Na szczęście, Ministerstwo Środowiska, zmienia swoje podejście do wcześniej zgłoszonych przepisów. Chce rozmawiać na temat koncepcji utworzenia Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE), państwowego operatora, który miałby udziały we wszystkich koncesjach. Inwestorzy obawiają się, że w przypadku jego powstania prace poszukiwawcze i wydobywcze będą dodatkowo opóźnione - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

- Dobry i konstruktywny dialog pozwala mieć nadzieje na wypracowanie rozwiązań prawnych umożliwiających przyspieszenie prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego - dodaje Marcin Zięba, dyrektor generalny OPPPW.

W czasie spotkania poruszano kwestię zasad udzielania koncesji, w tym ustanowienia jednej na prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze przy jednoczesnej możliwości zwolnienia niektórych prac poszukiwawczych (np. geofizycznych) z wymogu uzyskania koncesji. Zbliżeniu uległy stanowiska w sprawie harmonogramu robót i ustalenia okresu wyłączności na informację geologiczną oraz wielu innych kwestiach. Z jednej strony przepisy muszą umożliwiać inwestorom swobodę działania, z drugiej zachęcać do prowadzenia intensywnych prac i wywiązywania się z przedstawionych harmonogramów.

Przedstawiciele branży zadeklarowali również, że włączą się w przygotowanie propozycji zmian w prawie geologicznym i górniczym.

Konfederacja Lewiatan