Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw z punktu widzenia potrzeby rozwoju sektora poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów w Polsce