Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 maja br. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (sygn. DP-III.0211.15.2019), Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi do projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/210/100/AM/2019