Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - stanowisko Lewiatana wobec ustawy

W związku z rozpoczęciem w Senacie prac nad ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1225, druki sejmowe 3484, 3454, 3454-A) i skierowaniem ustawy do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury, Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/257/132/AM/2019