Stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w sprawie wniosku Komisji Europejskiej odnośnie lekkich torebek foliowych na zakupy

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych skupia przedsiębiorców o łącznym zatrudnieniu około 8 tys. osób oraz obrotach rocznych ponad 5 mld złotych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych EuPC oraz Konfederacji Lewiatan.

Związek krytycznie odnosi się do propozycji Unii Europejskiej odnośnie tzw. lekkich torebek foliowych na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów. Wniosek UE ma na celu ograniczenie zużycia torebek poprzez zezwolenie na odstępstwo od artykułu 18 dyrektywy 94/62/EC, który obecnie reguluje swobodę wprowadzania opakowań na rynek. PZPTS popiera inicjatywę ograniczenia nieodpowiedzialnego postępowania z opakowaniami, w tym także lekkimi torbami foliowymi na zakupy. Promujemy ponowne zastosowanie torebek foliowych oraz podwyższanie poziomu ich odzysku i recyklingu w celu całkowitego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednocześnie nie możemy się zgodzić z propozycją dyskryminacji produktów z tworzyw sztucznych i uważamy, że narusza podstawowe zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W naszej ocenie UE powinna zrobić więcej w celu wsparcia dobrowolnych inicjatyw takich jak np. V Bags Europe, dobrowolne zobowiązanie branży do uregulowania obrotu oraz ograniczenia ilości wprowadzanych w UE torebek foliowych (http://www.europeanplasticfilms.eu/vbags-europe).

Uważamy, że ta propozycja Komisji Europejskiej jest oczywistym naruszeniem zasady proporcjonalności, wniosek ma na celu zmniejszenie zużycia „ lekkich toreb plastikowych ", ale może umożliwić sytuacje, w których państwa członkowskie mogą zakazać stosowania tych produktów.

Według Związku propozycja ta ma na celu zalegalizowanie sytuacji we Włoszech, gdzie torebki tylko biodegradowalne i kompostowalne są dopuszczone do obrotu. Uregulowania we Włoszech sprzyjają dystrybucji biotworzyw ponad konwencjonalnymi polimerami nie biorąc pod uwagę końca życia produktu, gdzie wiadomo, że nawet niewielka ilość biopolimerów może zanieczyścić większą partię tworzyw czyniąc ją niezdolną do procesu recyklingu. Propozycja UE legalizuje tego rodzaju działania. Jednakże torebki biodgradowalne także mogą być przyczyną zaśmiecania środowiska i nie ulegną biodegradacji w krótkim czasie zarówno w środowisku lądowym jak i morskim.


W niektórych krajach UE jak np. Niemcy nie ma problemu zanieczyszczeń torbami foliowymi. Obecnie w Niemczech odzyskuje się 98 % opakowań z tworzyw sztucznych. Dzieje się tak dzięki skutecznemu systemowi odzysku wspartemu kaucjonowaniem butelek PET i wysokiej świadomości ekologicznej społeczeństwa niemieckiego.
Polska jest dopiero w fazie wdrażania odpowiednich przepisów, jednakże w naszej ocenie odpowiedni system odzysku przy prawidłowym wspomaganiu recyklingu wraz z jednoczesną edukacją społeczeństwa doprowadzi do zadawalających wyników. Wyłączanie, bądź dyskryminowanie pewnych produktów, czy opakowań nie spowoduje oczekiwanych efektów. Dodatkowo badania wskazują, że torebki foliowe stanowią wagowo mniej niż 1 % ogółu opakowań wprowadzanych na rynek, z punktu widzenia zagospodarowania odpadów opakowań jest to zupełnie marginalne.


Odnosząc się do kwestii oceny przez Komisję Europejską ograniczenia emisji CO2 w przypadku zakazu stosowania lekkich torebek foliowych na zakupy pragniemy wskazać za EuPC (Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców) istotny błąd w informacji. Komisja Europejska podaje, że w przypadku zakazu emisja CO2 zmniejszy się o 147,6 miliona ton. W rzeczywistości poprawna liczba to 1,44 miliona ton, stukrotnie mniejsza, co w istotny sposób zmienia obraz raportu.
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest gotowy do współpracy z organami administracji państwowej w celu utrzymania odpowiednich poziomów wprowadzania oraz zużycia lekkich torebek foliowych na zakupy (Office@tworzywa.org.pl).


Dalszych informacji w powyższej sprawie udziela:
Robert Szyman - Dyrektor Generalny PZPTS
tel. 603 626 656 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel.: +48 603 626 656, e-mail: office@tworzywa.org.pl
www.pzpts.pl