Apel do rządu w sprawie papierosów mentolowych

Negocjacje między Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy tytoniowej wskazują, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów mentolowych wcześniej niż za osiem lat. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu i naszych europosłów o podjęcie działań zmierzających do przeforsowania zmian korzystnych dla polskiej gospodarki.

Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim 8 października 2013 r. europosłowie przyjęli zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, ustalając jednocześnie ośmioletni okres przejściowy. Konfederacja Lewiatan traktowała tę decyzję jako szansę na dalsze negocjacje w tej sprawie zmierzające do wykreślenia propozycji zakazu sprzedaży papierosów mentolowych z tekstu dyrektywy, a co najmniej wyłączenie Polski spod jego obowiązywania.
Niestety, sygnały dobiegające z Brukseli wskazują, że jest dokładnie odwrotnie. Trwające negocjacje między Radą a Parlamentem Europejskim wskazują, że utrzymanie, nawet dalekiego od ideału, ośmioletniego okresu przejściowego na sprzedaż papierosów mentolowych jest mocno zagrożone.

Polska jest krajem, w którym papierosy mentolowe stanowią niemal 20 proc. rynku tytoniowego. Następstwa zakazu sprzedaży papierosów mentolowych będą miały więc szczególnie negatywny wpływ na gospodarkę. Po wprowadzeniu zakazu sprzedaży papierosów mentolowych znacznie wzrośnie handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi pochodzącymi zza wschodniej granicy. Przedsiębiorcy produkujący wyroby tytoniowe odczują negatywne skutki wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów mentolowych - będą zmuszeni ograniczyć produkcję, co z pewnością odbije się na zmniejszeniu zatrudnienia.

Branża tytoniowa ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Pośrednio i bezpośrednio w sektorze tytoniowym zatrudnionych jest 560 tysięcy osób. W 2012 r. przemysł tytoniowy przyniósł 9,6 proc. wpływów budżetowych (23,4 miliarda złotych) z tytułu podatku akcyzowego oraz VAT od sprzedaży wyrobów tytoniowych (nie uwzględniając wpływów z PIT i CIT). Wartość eksportu wyrobów tytoniowych w 2012 r. wyniosła około 6 miliardów złotych (ponad 60 proc. produkcji polskich zakładów tytoniowych przeznaczona jest na eksport). Czyni to z naszego kraju czołowego producenta papierosów w Unii Europejskiej (na terenie Polski zlokalizowanych jest 6 z 31 europejskich fabryk wyrobów tytoniowych). Nasze fabryki specjalizują się przede wszystkim w produkcji papierosów mentolowych.

List do wicepremiera J.Piechocińskiego

Konfederacja Lewiatan