Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy o zmianie ustawy


W związku z ponownym przekazaniem na Stały Komitet Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (wersja z dnia 15 stycznia 2019 r.), Konfederacja Lewiatan ponownie zwraca się o uwzględnienie jej propozycji i uwag dotyczących projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/26/11/KK/2019