Ubezpieczenia OC podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych, przekazuję poniżej stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu.

 

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, iż przewidziany w projekcie rozporządzenia 14-dniowy okres vacatio legis wydaje się być niewystarczający w związku z koniecznością implementacji produktu w systemach informatycznych. W związku z powyższym zasadne byłoby przyjęcie okresu znacznie dłuższego. W opinii Konfederacji czasem wystarczającym na dostosowanie systemów informatycznych byłby okres 180 dni.