Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów ws. badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską


Uwagi zawarte są w załączonej tabeli.

TABELA Z UWAGAMI


Konfederacja Lewiatan, 19 września 2017 r.
KL/391/128/1630/ADP/2017