Gry liczbowe i loterie w internecie

Wprowadzenie możliwości sprzedaży wybranych produktów Totalizatora Sportowego za pośrednictwem internetu oraz współorganizowanie na terytorium Polski, przez podmiot wykonujący monopol państwa, europejskiej gry liczbowej - proponuje Konfederacja Lewiatan, w stanowisku oceniającym projekt ustawy o grach hazardowych.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwa jest sprzedaż, za pośrednictwem internetu, jedynie zakładów wzajemnych, tj. produktu o wysokim ryzyku uzależnień, nie dopuszczając w tym kanale dystrybucji sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych, które niosą niższe ryzyko uzależnień. Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt zmian ustawy trzeba uzupełnić o zapisy wprowadzające możliwość sprzedaży wybranych produktów Totalizatora Sportowego za pośrednictwem sieci internet.

Dopuszczenie sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego w Internecie pozwoli na wygenerowanie dodatkowych przychodów dla budżetu w postaci podatku od gier i dopłat w pierwszym pełnym roku prowadzenia sprzedaży w kwocie około 95 mln zł.

Ponadto, Lewiatan proponuje też rozszerzenie projektu o zapisy dopuszczające możliwość współorganizowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez podmiot wykonujący monopol państwa, europejskiej gry liczbowej. Jest ona grą tworzoną wspólnie przez loterie mające siedzibę na terenie Europy, którą odróżnia od gier liczbowych przeprowadzanie wspólnego losowania oraz wspólne budowanie puli na wygrane pierwszego stopnia.
Jest to produkt szybko rozwijający się w Europie w postaci dwóch gier „EuroMillions" i „EuroJackpot". Ekonomicznym uzasadnieniem wprowadzenia europejskiej gry liczbowej jest możliwość zasilenia budżetu kwotą około 83 mln zł. z tytułu podatku od gier i dopłat w pierwszym roku organizacji (szacunki dla gry „EuroJackpot").