Gopspodarowanie odpadami przez przedsiębiorców - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr UC73 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Konfederacja Lewiatan przekazuje swoje uwagi.

Pobierz pełną treść >>


Konfederacja Lewiatan, KL/189/138/DZS/2021