Otwieranie i udostępnianie konta w postępowaniach sądowych - stanowisko Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/185/136/AZ/2021