Prawo własności przemysłowej - propozycje Lewiatana ws. zmian w ustawie

Mając na uwadze poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz eliminację barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje zmian do ustawy Prawo własności przemysłowej.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/156/116/ED/2021