Sposób wnoszenia pism procesowych w systemie teleinformatycznym sądu - stanowisko Lewiatana dot. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/195/142/AZ/2021