Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny - stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3481).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/235/117/AZ/2019