Kodeks postępowania cywilnego - informacje dotyczące projektowanych zmian

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3137) zawiera dwie fundamentalne zmiany w zakresie procedury cywilnej tj. doręczeń oraz kosztów sądowych. Uważamy, że zmiany w zaproponowanym zakresie są szkodliwe nie tylko dla przedsiębiorców, ale także wszystkich obywateli. Dotkną zwłaszcza osoby w trudnej sytuacji dla których wysokie obciążenia finansowe związane z dochodzeniem praw przed sądem oraz wysoki poziom skomplikowania przepisów stwarzają realną barierę w dostępie do sądu.

W związku z powyższym prezentujemy:

  • Informację dotyczącą projektowanych zmian w zakresie doręczeń wraz z propozycją brzmienia przepisów;
  • Informację dotyczącą projektowanych zmian w zakresie kosztów sądowych wraz z propozycją brzmienia przepisów.
Pobierz stanowisko >>
 
Konfederacja Lewiatan, KL/161/76/AZ/2019