Prawo upadłościowe - stanowisko Lewiatana dotyczące projektu ustawy

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami w przedmiocie nowej wersji (projekt z dnia 6 marca
2019 r.) projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (numer
z wykazu UD357), Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko dotyczące tego projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/112/50/AZ/2019