Prawo zamówień publicznych - stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD472).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan,  KL/90/37/197/DG/2019