Organizacja czasu pracy - uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy

W nawiązaniu do opracowywanego krajowego sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do wybranych punktów sprawozdania.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/329/RL/2021