Świadectwo pracy - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/176/84/RL/2019