Wsparcie pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19 - stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan przekazała do rządu stanowisko w sprawie wsparcia pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19. Stanowisko uwzględnia zdiagnozowane już skutki gospodarcze rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz propozycje rozwiązań wspierające pracodawców.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/92/46/RL/2020