Praca w niedziele i święta tuż, tuż

Dzisiaj Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach ma rozpatrzyć uchwałę Senatu doprecyzowującą brzmienie nowelizowanych przepisów w Kodeksie pracy, rozszerzających katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Chodzi m.in. o usługi transgraniczne, świadczone przez centra usług zlokalizowane w naszym kraju. Nowe przepisy poprawią konkurencyjność polskiego rynku pracy - uważa Konfederacja Lewiatan.

Obecnie Kodeks pracy zabrania wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach, gdzie obowiązują rozmaite kalendarze świąt i strefy czasowe.

- Rozszerzenie możliwości pracy w niedziele i święta ze względu na odmienne dni wolne od pracy jest uzasadnione i potrzebne, biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług oraz międzynarodowy zasięg prowadzenia działalności gospodarczej przez coraz więcej firm - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na utrzymanie obecnych miejsc pracy, jak również przyspieszą tworzenie nowych. Wzmocnią też konkurencyjność polskich przedsiębiorców na globalnym rynku i umożliwią budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój nowoczesnych technologii.
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu, nowelizacja Kodeksu pracy zostanie przyjęta i ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Konfederacja Lewiatan