Program działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 - opinia

W odpowiedzi na pismo (GPA/138-0311-16/14) z dnia 25 lipca 2014 roku, otrzymane w dniu 28 lipca 2014 roku w sprawie przygotowywanego programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015, uprzejmie informujemy, iż w opinii Konfederacji Lewiatan, w ramach programowanych działań kontrolnych i prewencyjnych, jako szczególne należałoby uwzględnić te obszary prawa pracy, w których zostały wprowadzone w ostatnim czasie zmiany.

Mamy tu na uwadze w szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r.,poz.896), polegające na uelastycznieniu przepisów w obszarze czasu pracy, a zwłaszcza art. 129 kodeksu pracy, wprowadzającego możliwość wydłużenia przez pracodawcę okresu rozliczeniowego do 12-stu miesięcy.

W ocenie Konfederacji Lewiatan działania kontrolerów powinny służyć  wspomaganiu pracodawców w prawidłowym stosowaniu nowych regulacji oraz powinny być nakierowane na zdiagnozowanie problemów praktycznych związanych z wprowadzeniem oraz stosowaniem tych regulacji. Dlatego należy skupić się przede wszystkim na ustaleniu,
czy i w jakich obszarach dochodzi do niezgodnego z przepisami stosowania nowych regulacji oraz jakie są ich ewentualne przyczyny, a także czy nie zachodzą różnice w zakresie interpretacji zmienionych przepisów przez inspektorów PIP.

Działania PIP mogłyby również służyć ustaleniu obszarów, które wymagałyby podjęcia ewentualnej inicjatywy legislacyjnej w celu udoskonalenia nowych regulacji, w sposób, który przysłużyłby się obu stronom stosunku pracy.

Ze swej strony deklarujemy dalszą współpracę w sferze ochrony pracy oraz dziękujemy za możliwość przedstawienia propozycji zagadnień dla programu działań kontrolnych i prewencyjnych na kolejny rok.