Aktywne wspieranie zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) - uwagi Lewiatana do Zalecenia Komisji

Analizując przygotowane zalecenia, Konfederacja Lewiatan popiera kierunki wyrażone w opiniowanym dokumencie i tworzenie przez państwa członkowskie spójnych pakietów politycznych wspierających zmianę statusu na rynku pracy. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że - obok wspierania przedsiębiorczości - w tych pakietach powinny znaleźć się instrumenty wspierające pracodawców w tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/180/132/MF/2021