Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe - stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan, jako organizacja skupiająca dużych przedsiębiorców notowanych na giełdzie z różnych sektorów gospodarki, pragnie zwrócić uwagę na potrzebę unifikacji krajowych struktur logicznych do raportowania jednostkowych sprawozdań finansowych według MSR z wypracowywanymi obecnie w UE standardami technicznymi odnoszącymi się do skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/136/63/AZ/2019