Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 - uwagi Lewiatana do projektu dokumentu

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu dokumentu pn. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, aktualizacja 2019/2020.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/127/60/AR/2019