Poszanowanie życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej - stanowisko Lewiatana do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady


W związku z publikacją na stronie podmiotowej Rady UE najnowszej wersji projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE, zaproponowanej przez Prezydencję Rumuńską (dokument nr 6771/19 z dnia 22 lutego 2019 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko do projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/101/45/AM/2019