Poszanowanie życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej - stanowisko Lewiatana i IAB Polska do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjami najnowszej wersji projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE, zaproponowanej przez Prezydencję Rumuńską (dokument nr 5934/19 z dnia 4 lutego 2019 r.) (dalej: projekt rozporządzenia), Konfederacja Lewiatan oraz IAB Polska przedstawiły stanowisko do projektu. 

 

Pobierz stanowisko >>

 

Konfederacja Lewiatan, KL/50/22/AM/2019