Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru nad rynkiem (Draft Enforcement Regulation) (COM/2017/0795 final - 2017/0353) – trilogi

W związku ze zintensyfikowanymi pracami legislacyjnymi toczącymi się na poziomie UE dot. przepisów tzw. „Nowego Pakietu Towarowego" („Goods Package"), obejmującego projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania (dalej: projekt rozporządzenia), Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko wobec projektu rozporządzenia, które może zostać wykorzystane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w toku toczących się trilogów.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/447/221/AM/2018