Ustawa wdrażająca RODO - stanowisko Konfederacji Lewiatan

W nawiązaniu do toczących się w Senacie prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (druk senacki nr 1098, druki sejmowe nr 3050 i 3197), Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko wobec projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/95/40/AM/2019