Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 - uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (wersja z 4.01.2019 r.).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/71/33/DK/2019