Magazynowanie odpadów - uwagi do projektu rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan przestawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/62/27/DK/2019