Utrzymanie czystości i porządku w gminach - stanowisko Lewiatana do projektu ustawy

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD332) - KRM-10-5-19, Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko do projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/63/28/DG/2019