Uwagi KL do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (projekt z dnia 7 września 2018 r.)

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (projekt z dnia 7 września 2018 r.).

Zakres uwag:

    Zasięg rejestrowanego obrazu
    Dostępność obrazu w czasie rzeczywistym
    Parametry techniczne urządzeń systemu kontroli 

Konfederacja Lewiatan, KL/336/156/DG/2018

 
Pobierz stanowisko >>

Pismo przewodnie >>