Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 - uwagi

W nawiązaniu do toczących się prac nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 z dnia 9 marca 2016, przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska stanowisko Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu, licząc na uwzględnienie zgłaszanych przez nas uwag.

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan