Uwagi Konfederacji Lewiatan do Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Kodeks dobrych praktyk jest właściwym kompromisem, który może ograniczać uciążliwość zapachową przy wykorzystaniu miękkich narzędzi.

W nawiązaniu do toczących się konsultacji społecznych do Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że przygotowany przez resort zestaw dobrych praktyk w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowej może usprawnić rozwiązywanie problemów z odorami na poziomie lokalnym.

Z racji na trudność uregulowania tego obszaru za pomocą aktów prawnych uważamy, że zaproponowany kodeks dobrych praktyk jest właściwym kompromisem, który może ograniczać uciążliwość zapachową przy wykorzystaniu miękkich narzędzi.