Charakterystyka energetyczna budynków - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu - UC82) - projekt z dnia 20 maja br., przekazujmy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/241/176/DZS/2021