Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - stanowisko Lewiatana do ustawy

W związku z planowanym posiedzeniem Senatu, na którym głosowaniu zostanie poddana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1225, 1225 A, 1225 B, 1225 Z, druki sejmowe 3484, 3454, 3454 A) Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko.

Pobierz stanowisko >>  

Konfederacja Lewiatan, KL/285/144/ED/2019